top of page
Anker 1

Isaac Watts (1674-1748)

De puriteinse predikant en dichter Isaac Watts (1674-1748) schreef zo’n 750 hymnes.

Blest are the humble souls that see

Berijming van de Zaligsprekingen

1. Blest are the humble souls that see

Their emptiness and poverty;

Treasures of grace to them are given,

And crowns of joy laid up in heaven.

 

 

1. Zalig zijn de nederige zielen, die

Hun leegheid en armoede zien;

Schatten van genade worden hun gegeven

En kronen van vreugde in de hemel weggelegd.

bottom of page