Books

Below you see some of the books which have been published over the years. 

(click for an enlarged image)

 
De stem van mijn Liefste
De stem van mijn Liefste

Translation of: Letters Volume 1 Samuel Rutherford

Het genadeleven
Het genadeleven

Translation of: The Influences of Grace Samuel Rutherford

Beproeving en overwinning
Beproeving en overwinning

van het geloof Translation of: The Trial and Triumph of Faith Samuel Rutherford

Theoretisch-praktische
Theoretisch-praktische

godgeleerdheid Updated edition of: Beschouwende en praktikale godgeleerdheit Petrus van Mastricht

De liefde van Christus
De liefde van Christus

Biography and eight sermons John Welch

Naar Zijn beeld
Naar Zijn beeld

Translation of: An Account of the Life and Death of Mr. Philip Henry by Matthew Henry

Hudson Taylor en Maria
Hudson Taylor en Maria

Een huwelijk dat in de hemel gesloten is Translation of: Hudson Taylor and Maria: A Match Made in Heaven John Pollock

In Remembrance of Me
In Remembrance of Me

Translation of: Tot Mijn gedachtenis Ds. C. de Jongste

Preken van John Kershaw
Preken van John Kershaw

Sermons by John Kershaw (2 volumes)

God’s Wonderful Guidance (2 vols.)
God’s Wonderful Guidance (2 vols.)

Translation of: Gods wonderlijke leiding C.S. Duijtsch

Young People in Babylon
Young People in Babylon

Translation of: Jongeren in Babel C. Dubbeld

Calvinisme
Calvinisme

Translation of: Living for God’s glory – An Introduction to Calvinism J.R. Beeke

Heiligmaking
Heiligmaking

Translation of: Holiness J.C. Ryle

Jong onder het juk van Christus
Jong onder het juk van Christus

Translation of: The Good of Early Obedience M. Mead

Een ware heilige
Een ware heilige

Translation of: A Saint Indeed (Keeping the heart) J. Flavel

In al hun benauwdheid
In al hun benauwdheid

Translation of: In All Their Affliction M. Campbell

Wandel in de hemel
Wandel in de hemel

Jane Dawson & John Newton Translation of: The Life and Writings of Mrs Dawson William Carus Wilson, MA

De arbeid & beloning van de christen
De arbeid & beloning van de christen

Translation of: The Christian’s Labor and Reward W. Gurnall

Christus verheerlijkt ((two vols.)
Christus verheerlijkt ((two vols.)

Translation of a correspondence between Rev. A. Triggs en Ruth Bryan

Het gebed des Heeren
Het gebed des Heeren

Translation of: The [Seven] Sermons upon the Lord's Prayer H. Latimer

Handboek Dogmatiek (2 vols.)
Handboek Dogmatiek (2 vols.)

Updated edition of: Het Merch der Christene Got-geleertheit J. à Marck

Het Schatboek (2 vols.)
Het Schatboek (2 vols.)

Updated edition of: Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus Z. Ursinus/D. Pareus, edited by Festus Hommius

Guido de Bres
Guido de Bres

Translation of a French biography of Guido de Bres E. Braekman

Gods wonderlijke leiding
Gods wonderlijke leiding

Modernisation of: De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet en kende C.S. Duytsch

Gevangen om het Evangelie
Gevangen om het Evangelie

Translation of: Procedures, Oraison, Declaration sommaire, Remonstrance et supplication Interrogatoires politiques G. de Bres

Afscheiding en raadgevingen
Afscheiding en raadgevingen

Editing/Translation of: A letter to the provost of Worchester College, Oxford Secession from the Church of England defended Answers to inquiries J.C. Philpot

Zie, hij bidt
Zie, hij bidt

Translation of A Guide to Fervent Prayer A.W. Pink

Zijn genade is ons genoeg
Zijn genade is ons genoeg

Translation of parts from: Spiritual Counsels, T. Charles and The Life of the Rev. Thomas Charles of Bala

365 dagen met Calvijn
365 dagen met Calvijn

Translation/editing of: 365 Days with Calvin J.R. Beeke

Oorsprong & weerlegging wederdopers
Oorsprong & weerlegging wederdopers

Editing/translation of: La racine, source & fondement des anabaptistes ov rebaptisez de nostre temps, avec tresample refvtation des arguments principaux G. de Bres

Opvoeden bij Gods Woord
Opvoeden bij Gods Woord

Translation of: Parenting by God's Promises J.R. Beeke

Bij Uw altaren
Bij Uw altaren

Translation of: Seeking the Face of God D.M. Lloyd-Jones

Korte en eenvoudige catechisatie
Korte en eenvoudige catechisatie

Updated edition of: Korte en Eenvoudige Catechisatie over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden J. Nupoort

William Tiptaft
William Tiptaft

Translation of: Sermons of a seceder Gospel Standards The Seceders W. Tiptaft

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus

Translation of: The Marvelous Riches of Savoring Christ Handfuls of Purpose R. Bryan

1/1