Liedschrijvers van A tot Z

 

A t/m K

 

Aitken, William Hay Macdowell Hunter (1841-1927)

Alstyne, Frances Jane van,

meisjesnaam: Fanny Crosby (1820-1915)

Geprezen zij God op Zijn heiligen troon

To God be the glory, great things He hath done!

Ambrosius (340-397)

Alphen, Mr. Hieronymus van (1746-1803)

Anstice, Joseph (1808-1836)

O Lord, how happy should we be

Atten, A van (1901-1976)

Baxter, Richard (1615-1691)

Bickersteth, Edward Henry (1825-1906)

Boddaert, Pieter (1694-1760)

Bogatzky, Karl Heinrich von (1690-1774)

Bonar, Horatius (1808-1889)

Bortniansky, Dimitri (1751-1825)

Bromet, Meier Salomon (1839-1905)

Calvijn, Johannes (1509-1564)

Chapman, John Wilbur (1859-1918)

Cherry, Edith Gilling (1872-1897)

Clairvaux, Bernardus van (1090-1153)

Mijn Jezus, als ik aan U denk

O hoofd, bedekt met wonden

Cluny, of: Morlaix, Bernard van (ca. 1140 - ? )

Codner, Elizabeth (1824-1919)

Heer’, ik hoor van rijke zegen

Lord, I hear of showers of blessing

Crosby, Fanny (1820-1915), zie: Alstyne

Da Costa, Isaac (1798-1860)

In diepten verzonken van leed en ellende

Doddridge, Philip (1702-1751)

Döring, ​Carl August (1783-1844)

Droogers, W (1923-?)

Elliott, Charlotte (1789-1871)

Just as I am, without one plea

Zoals ik ben, ’k pleit anders niet

Elven, Cornelius (1791-1873)

With broken heart and contrite sigh

Featherston, William Ralph (ca.1846-ca.1873)

Mijn Jezus, ik min U, ik weet: Gij zijt mijn

My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine

Feith, Rhijnvis (1753-1824)

Gadsby, William (1773-1844)

Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken

Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten

Gerdes, Eduard (1821-1898)

Gerhardt, Paul (1607-1676)

Befiehl du deine Wege

Hoe zal ik U ontvangen

Ich steh an deiner Krippen hier

Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Wie soll Ich dich empfangen

Gregor, Christian (1723-1801)

Groenewegen, Jacob (1707-1780)

Groenewegen, Johannes (1709-1764)

Gunning, Johannes Hermanus (1858-1940)

Haar, ​Bernard ter (1806-1880)

Hart, Joseph (1712-1768)

A Man there is, a real Man

Come, Holy Spirit, come

Come, ye sinners, poor and wretched

Kom, Heil’ge Geest! Kom, Heer’!

Hausmann, Juliane Katharina Johanna von (1826-1901)

Neem, Heer’, mijn beide handen

So nimm denn meine Hände

Heer, Johannes de (1866-1961)

Hiller, Philipp Friedrich (1699-1769)

Homburg, Ernst Christoph (1607-1681)

Hoogenbirk jr., ​Adolf Jacob (1848-1920)

Houghton, Frank (1894-1972)

Huet, ​Dammes Pierre Marie (1827-1895)

In dit leven is een pad

Immens, Robertus (1651-1677)

Kasteele, Mr. Pieter Leonard van de (1748-1810)

Kate, Jan Jakob Lodewijk ten (1819-1889)

Klot, ​Marion von (1897-1919)

L t/m Z

Latijn, (mogelijk 12e eeuw)

O kom, o kom, Immanuël

Latijn, Agnus Dei

Lam Gods, Dat zo onschuldig

Latijn, Te Deum laudamus (Nicetas, bisschop van Remesiana?)

Grote God, wij loven U

Latijn, Splendor Paternae gloriae (Ambrosius (340-397)

Ledeboer, Lambertus Gerardus Cornelis (1808-1863)

Lloyd, William Freeman (1791-1853)

My times are in Thy hand

Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)

Hoog omhoog, het hart naar boven

Luther, Maarten (1483-1546)

Luyken, Jan (1649-1712)

Lyte, Henry Francis (1793-1847)

M’Cheyne, Robert Murray (1813-1843)

When this passing world is done

Malan, Henri Abraham César (1787-1864)

De la Divinité plénitude ineffable!

Matheson, George (1842-1906)

Melnikow, Nikolai I. (1941-1972)

Middeleeuwen, Nederlands lied

Midlane, Albert (1825-1909)

Himself He could not save

Revive Thy work, O Lord

Monod, Theodore (1836-1921)

Oh, the bitter shame and sorrow

Morris, Leila Naylor (1862-1929)

Nader, nog nader, U meer nabij

Nearer, still nearer, close to Thy heart

Neff, Félix (1789-1829)

Newton, John (1725-1807)

Nicetas, bisschop van Remesiana? 

Grote God, wij loven U

Oranje, Hein van (1901-1976)

Osterwald, ​Karl Wilhelm (1820-1887)

Pal, Krishna (ca. 1764-1822)

Peters, Mary (1813-1856)

Through the love of God our Saviour

Pollock, Thomas Benson (1836-1896)

Rambach, Johann Jakob (1693-1735)

Redern, Hedwig von (1866-1935)

Reed, Andrew (1787-1862)

There is an hour when I must part

Revius, Jacobus (1586-1658)

Rinckart, Martin (1586–1649)

Dankt, dankt nu allen God

Nun danket alle Gott

Rist, Johann (1607-1667)

Rothe, Johann Andreas (1688-1758)

Scheltema, ​Carel Steven Adama van (1815-1897)

Schlegel, ​Catharina Amalia Dorothea von (1697-na 1768)

Scottish Paraphrases (1781)

Come, let us to the Lord our God

Selnecker, Nicolaus (1532-1592)

Smith, Walter Chalmers (1824-1908)

Sorgen, Philippus van (?-1677)

Spitta, Karl Johann Philipp (1801-1859)

Ich steh in meines Herren Hand

Steele, Anne (1717-1778)

Stone, Samuel John (1839-1900)

Stowell, Huge (1799-1865)

Tersteegen, Gerhard (1697-1769)

Toplady, Augustus Montague (1740-1778)

A debtor to mercy alone

Rock of Ages, cleft for me

Rots der eeuwen, Rots voor mij

Vaste Rots van mijn behoud

Utenhove, Jan ( ? - 1565)

Vin, Adriaan de (18e eeuw)

Vinet, Alexandre Rodolphe (1799-1847)

Pourquoi reprendre, o Père tendre

Wardlaw, Ralph (1779-1853)

Warns, A

Watts, Isaac (1674-1748)​

Wesley, Charles (1707-1788)

Jesus, Lord, we look to Thee

Whittle, Daniel Webster (1840-1901)

Williams, William (1717-1791)

Winckelman, Jacoba Petronella (1696-1761)

Jehovah, volle levensbron!

Zalman-Marda, ​Alida Regina

Zinzendorf, Nikolai Ludwig von (1700-1760)