top of page
Anker 1

Carl August Döring (1783-1844)

Carl August Döring (1783-1844) studeerde aan de Universiteit van Halle. Vervolgens werkte hij als privéleraar en als meester van een school.

In 1814 werd hij aangesteld als middagprediker in de St. Petrikerk in Maagdenburg, in 1815 werd hij aartsdiaken van de St. Andreaskerk in Eisleben en in 1816 gemeentepredikant van de lutherse kerk in Elberfeld. Hij schreef circa 1.200 liederen.

Nacht umhüllte rings die Erde

1. Nacht umhüllte rings die Erde,

da sprach noch einmal Gott: Es werde!

Und Licht entströmte seinem Thron.

Christus kam, das Licht der Heiden,

der Hirt will selbst die Herde weiden.

Seht, Gottes Sohn wird Menschensohn!

Er hat in unsre Nacht

der Wahrheit Licht gebracht.

Jauchzet alle!

Aus Ihm nur quillt,

was Herzen stillt

und sie mit Zuversicht erfüllt.

 

2. Diese Sonn erlischt nicht wieder,

sie strahlt stets neu auf Menschen nieder,

die sonst in öde Nacht gebannt.

Wahrheit geht von Volk zu Volke,

vertreibt des Irrtums düstre Wolke;

denn Jesus Christus wird erkannt.

Ihr Völker, nehmt Ihn auf

und richtet euren Lauf

Froh zum Himmel!

Er geht voran

und macht euch Bahn,

am Ziel die Krone zu empfah’n.

D’ aarde was in nacht verzonken

1. D’ aarde was in nacht verzonken,

maar ’t scheppingswoord heeft weer geklonken

en ’t licht ontstroomd’ aan ’s Vaders troon.

Christus kwam, Gods Eengeboorne;

Hij zoekt en zaligt het verloorne;

Gods Zoon verschijnt als ’s mensen Zoon!

Hij heeft in onze nacht

het licht des heils gebracht.

Hallelujah,

ontwaakt, ontwaakt,

want Hij genaakt,

Die zondaars eeuwig zalig maakt.

 

2. Deze zon verdwijnt niet weder;

zij straalt steeds nieuw op ’t mensdom neder,

dat zonder haar verkwijnen zou.

Waarheid straalt voor alle volken,

haar glans verdrijft de donk’re wolken

van zond’ en dwaling, wee en rouw.

Gij volken, neemt Hem aan;

Hij wijst de rechte baan.

Hallelujah!

Maakt u bereid!

Uw Heiland leidt

u tot Zijn eeuw’ge heerlijkheid.

bottom of page