Liederen

 

 

(Vertaalde) liederen en gedichten

Het Engels-, Frans- en Duitstalige christendom heeft door de eeuwen heen een schat aan geestelijke liederen met rijke inhoud gekregen. Vaak zijn ze ontstaan in tijden van herleving. Zie deze site voor door mij vertaalde artikelen over herleving in allerlei landen wereldwijd.

Op deze pagina kunt u een aantal oude, met name Nederlandse lied- en gedichtenbundels vinden.

De puriteinse predikant en dichter Isaac Watts berijmde alle psalmen

en schreef zo’n 750 hymnes. Charles Wesley schreef minstens 5.000 liederen,

Paul Gerhardt ca. 150,  Henri Abraham César Malan meer dan 1.000, 
William Williams ruim 900, Joseph Hart ca. 225, Philip Doddridge rond de 500,

John Newton ca. 300, Fanny Crosby meer dan 8.000, 

Nicolai Ludwig von Zinzendorf rond de 2.000,  Horatius Bonar ca. 600, enzovoort.

Circa elke maand verstuur ik een (meestal door mij letterlijk vertaald) lied of gedicht naar een emailadressenbestand. Ik zet er soms ook achtergrondinformatie over het lied of de auteur bij. Deze liederen zijn te vinden in het submenu onder ‘Liederen’ en hier. U kunt ook op auteur zoeken. Liederen met melodie vindt u hierWilt u de mails ook graag ontvangen, stuur dan een berichtje via de Contactpagina.​

Lees hier het ontroerende levensverhaal van de Amerikaanse John en Betty Stam (hij was van Nederlandse en zij van puriteinse afkomst), die op 27- en 28-jarige leeftijd in 1934 de marteldood in China stierven.

 

Ontdek het origineel van Nederlandse liederen

Veel Nederlandse liederen zijn eigenlijk vertalingen (soms van liederen van heel bekende dichters). In de database (submenu onder ‘Liederen’) vindt u een lange lijst met de beginregel van Nederlandse liederen waarvan ik het origineel weet. Deze lijst kunt u downloaden en daar vindt u dan meteen de beginregel van de buitenlandse liederen op alfabet. 

 

Liederen en dichters uit de charismatische beweging/pinksterkringen

Hieronder kunt u twee Duitstalige documenten downloaden van Rudolf Ebertshäuser, die zelf bij de charismatische beweging heeft behoord, maar daar uit vrij is gekomen:

Die Geschichte der Pfingst- und Charismatischen Bewegung

Ebertshäuser lijkt wat te ver te gaan in zijn beoordeling van o.a. het piëtisme. Wel moeten we altijd oppassen voor een on-Schriftuurlijk mysticisme, zoals bijv. ook Wilhelmus à Brakel daarvoor waarschuwt achter in deel 1 van zijn Redelijke Godsdienst, hoofdstuk 43, ‘Waarschuwende besturing tegen de piëtisten, quiëtisten en dergelijke, die afdwalen tot een natuurlijke en geesteloze godsdienst onder de gedaante van geestelijkheid’.

Charismatische Lieder – Hilfen zur Erkennung und Beurteilung

Ebertshäuser beschrijft kort de invloed en het gevaar van liederen uit charismatische kringen. Hij geeft een lange lijst van charismatische dichters en liederen.