Lied- en gedichtenbundels

Hieronder kunt u diverse oude lied- en gedichtenbundels vinden.

 

Nederlands

Alphen, Mr. Hieronymus van (1746-1803)

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie (eerste ontwerp), 1771 (samen met Mr. Pieter Leonard van de Kasteele)

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie. Derde stukje, eerste druk, 1782 (samen met Mr. P.L. van de Kasteele)

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie. Tweede stukje, tweede druk, 1776 (samen met Mr. P.L. van de Kasteele)

Proeve van liederen en gezangen, tweede druk, 1802

Dichtwerken, deel 1, eerste druk, 1838 (met Proeve van stichtelijke mengelpoëzie, de drie stukjes compleet)

Dichtwerken, deel 2, eerste druk, 1838

Dichtwerken, deel 3, eerste druk, 1839

Dichtwerken, deel 1, tweede druk, 1857

Link naar dbnl

Boddaert, Pieter (1694-1760)

Stichtelijke gedichten, deel 1-3, eerste druk, 1741

Stichtelijke gedichten, deel 4, eerste druk, 1752

Nagelaten Mengeldichten (en levenbeschrijving), eerste druk, 1761

Groenewegen​, Jacob (1707-1780) en Johannes (1709-1764)

De lofzangen Israëls, deel 1 (zonder aanhangsel), eerste druk, 1752

Link naar dbnl

De lofzangen Israëls, deel 1+aanhangsel en deel 2+ aanhangsel, zevende druk, 1777

De lofzangen Israëls, deel 1+aanhangsel en deel 2+aanhangsel (en drie extra liederen*), dertiende druk, 1860

*‘Uit de diepten der bezwaren’, ‘Wanneer die blijde dag genaakt’ en ‘Komt Jehova's lievelingen’. Ze staan op diverse plaatsen in diverse drukken: aan het eind van deel 2, of aan het eind van het derde vervolg of aanhangsel.

In een tiende druk (blijkbaar zijn er verschillende ‘series’ drukken!) uit 1885 staat onder ‘Komt Jehova's lievelingen’ het jaartal 1794, dus dat kan niet door de Groenewegens gedicht zijn.

Kasteele, Mr. Pieter Leonard van de (1748-1810) 

Proeve van stichtelijke mengelpoëzie, eerste druk, 1771 (samen met Mr. Hieronymus van Alphen)

Dichtwerken, deel 1, eerste druk, 1844

Kate, Jan Jakob Lodewijk ten (1819-1889)

Bijbelpoëzie (uit Dichtwerken, deel 5, 1864) 

Lodenstein, Jodocus van (1620-1677)

Uitspanningen, negende druk, 1727

Link naar dbnl

 

Loo, Adriaan van (samensteller)

Geestelijke gezangen, ca. 1714

Link naar dbnl

Luyken, Jan (1649-1712)

Vonken der liefde Jezu, eerste druk, 1687

Vonken der liefde Jezu, vijfde druk, 1717

Morilyon, Pieter, e.a. (1704-1783)

Enige stichtelijke gedichten, eerste druk, jaartal onbekend

Revius, Jacobus (1586-1658)

Over-Ysselsche sangen en dichten, 1630

Over-Ysselsche sangen en dichten, 1634

Over-Ysselsche sangen en dichten, editie W.A.P. Smit, 1930/1935

Sluiter, Johannes (vermoedelijke samensteller, later steeds vermeerderd)

Een bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, tweede druk, 1718

Link naar dbnl

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, dertiende druk, 1792

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, 1851

Sluiter, Willem (1627-1673) 

Psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, eerste druk, 1661

Link naar dbnl

Gezangen van heilige en godvruchtige stof, eerste druk, 1687

Link naar dbnl

Sorgen, Philippus van († 1677), e.a.

Dichtkundige zielezangen, deel 1, eerste druk, 1681

Link naar dbnl

Dichtkundige zielezangen, deel 2, eerste druk, 1688

Link naar dbnl

Dichtkundige zielezangen, deel 1 en 2, ca. 1720

Link naar dbnl

Tuinman, Carolus (1659-1728) 

Mengelstoffen van velerlei stichtelijke gezangen, tweede druk, 1709

Link naar dbnl

 

Winckelman, ​Jacoba Petronella (1696-1761)

Stichtelijke gedichten, eerste druk, 1763

Stichtelijke gedichten, tweede druk, 1769

Bondel van stichtelijke mengeldichten, eerste druk, 1764

Andere talen

Countess of Huntingdon's Connexion

Hymn-book, ca. 1810

Elliot, Charlotte, e.a. (1789-1871)

The Invalid's Hymn-book, eerste druk, 1834

The Invalid's Hymn-book, zesde druk, 1854

Gadsby, John, informatie over liedschrijvers

Memoirs of Hymn-writers and Compilers, 1810

Malan, ​Henri Abraham César (1787-1864)

Soixante Chants et Chansons Pieuses, eerste druk, 1837 (liederen voor school met 1-stemmige muziek)

Chants et Chansons Pieuses, tweede druk, 1840 (tekst liederen)

Musique des Chants et Chansons Pieuses, tweede druk, 1840 (4-stemmige muziek)

Les Premiers Chants, vierde druk, 1853 (liederen voor gezin en school met 1-stemmige muziek)

Chants de Sion, zesde druk, 1855 (tekst liederen)

Musique des Chants de Sion, eerste druk, 1834 (4-stemmige muziek)

Musique des Chants de Sion, vijfde druk, 1843 (4-stemmige muziek)

Newton, John (1725-1807) en William Cowper (1731-1800)

Olney Hymns, 1797

Steele, Anne (1717-1778)

Poems on Subjects Chiefly Devotional, deel 1, 1780

Poems on Subjects Chiefly Devotional, deel 2, 1780 (met berijmde Psalmen)

Miscellaneous Pieces, in Verse and Prose, deel 3, 1780

Watts, Isaac (1674-1748)

Psalms and Hymns, 1806

N.B.

 

Bij sommige bundels staat een link naar de overzichtelijke en doorzoekbare tekst

op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

Wanneer u op de dbnl-site op de naam van een auteur klikt,

komt een pagina met alle werken (over en) van de betreffende persoon die op de site staan.

Als u de extensie van Adobe Acrobat Reader gebruikt

(voor Google: rechtsboven op de drie verticale puntjes klikken > Meer hulpprogramma’s > Extensies),

kunt u de bestanden direct bekijken zonder te downloaden.

In sommige bestanden kunt u de tekst doorzoeken.

Voor de zoekfunctie op internet (deze werkt voor alle webpagina’s op sites en ook voor de Adobe-extensie): druk op de F3-toets.

Nadat u een document gedownload en geopend hebt in uw eigen Adobe Acrobat Reader,

komt de zoekfunctie als volgt tevoorschijn: > Bewerken > Werkbalk Zoeken tonen. 

Vaak is het ’t beste slechts op één of twee woorden te zoeken, omdat het oude tekst is.

Woorden staan nogal eens in oude spelling, of er staat bijvoorbeeld een streep tussen. 

© 2016 by Ruth Pieterman (RuthInterpres)