top of page
Anker 1

 

Drukken van

Een (nieuw) bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, eerste druk, wed. van A. Kurtenius, Deventer 1712

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, tweede druk, Petrus Kurtenius, Deventer 1718

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, tweede druk, Pieter en Hendrik Stuyfsant, Steenwijk 1718

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vierde druk, Bern. de Vries, Deventer 1721

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, vierde druk,  Jurjen Spandaw, Groningen 1721

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, ?, vijfde druk, Joannes ’t Hooft, Dordrecht 1722

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, ?, vijfde druk, Johannes Thyssens, Leeuwarden 1724

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, vijfde druk, Jurjen Spandaw, Groningen 1725

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, ?, zesde druk, wed. van Enoch de Vries, Deventer z.j.

Een nieuw bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, met een aanhangsel, zesde druk, Joannes ’t Hooft, Dordrecht 1727 (en een zesde druk z.j.)

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, zesde druk, Jurjan Spandaw, Groningen 1730

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, zevende druk, L. Groenewout, Groningen 1731

Een nieuw bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, met een aanhangsel, zevende druk, Johannes ’t Hooft, Dordrecht 1731

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, zevende druk, Jurjen Spandaw, Groningen 1733

Een nieuw bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, met een aanhangsel, achtste druk, Joannes ’t Hooft, Dordrecht 1736

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, zevende druk, Jurjen Spandaw, Groningen, 1738

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, achtste druk, L. Groenewout, Groningen 1739

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een aanhangsel, negende druk, Marinus de Vries, Deventer 1740

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., tiende druk, Marinus de Vries, Deventer z.jr.

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een aanhangsel en vermeerderd, elfde druk, Marinus de Vries, Deventer z.jr.

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, vermeerderd, tiende druk, wed. van Enoch de Vries, Deventer 1744

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., negende druk, Joh. George Wittich, Dordrecht 1744

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een aanhangsel, elfde druk, Marnius de Vries, Deventer 1745

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, negende druk, Jan Scheutingh, Jan Scheutingh, Groningen 1747

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., tiende druk, Marinus de Vries, Deventer 1749 (en ook een tiende druk z.j.)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., tiende druk, Joh. George Wittich, Dordrecht 1750 (en ook een tiende druk z.j.)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, elfde druk, Joh. George Wittich, Dordrecht 1750

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., dertiende druk, wed. van Petrus Olingius, Workum 1751?-1764?

Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, deel 1 en 2, negende druk, L. Groenewolt, Groningen 1752

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., elfde druk, Marinus de Vries, Deventer 1752  (en ook een elfde druk z.j.)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, twaalfde druk, Jan de Lange, Deventer 1752

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., elfde druk,  Joh. George Wittich, Dordrecht 1755

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, twaalfde druk, Jac. Pallier, Den Bosch 1752

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, twaalfde druk, Jan de Lange, Deventer 1758

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., twaalfde druk, Marinus de Vries, Deventer 1758

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, twaalfde druk, Robartus Oudemeijer, Utrecht 1758

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., twaalfde druk, Joh. George Wittich, Dordrecht 1765

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., dertiende druk, Jan de Lange, Deventer 1769

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, dertiende druk, Marinus de Vries, Deventer z.j.

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., veertiende druk, Jan de Lange, Deventer 1771

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, veertiende druk, Isaac van Campen, Nijmegen 1771

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., veertiende druk, Jan de Lange, Deventer 1775 (en ook een veertiende druk z.j.)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S.,  veertiende druk, Barent Koene, Amsterdam 1778 (en ook een zonder drukvermelding?)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., vijftiende druk, Isaac van Campen, Nijmegen 1778

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., dertiende druk, J.H. de Lange, Deventer 1792

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., veertiende druk, J.H. de Lange, Deventer

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een derde aanhangsel door R.S., veertiende druk, J.H. de Lange, Deventer 1806 (en ook een veertiende druk z.j.; en ook nog een zonder drukvermelding en jaartal?)

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, veertiende druk, Pieter Koumans, Leeuwarden z.j.

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, ?, vijftiende druk, W.A.F. Koopman, Lemmer z.j.

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, F.G.L. Holst, Amsterdam 1851

Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen, met een tweede aanhangsel door R.S., veertiende druk, J.C. van Schenk Brill, Doesburg 1868

bottom of page