top of page
Anker 1


Waldemar Reinhold, baron van Ü(e)xküll (1860-1952)

Waldemar Reinhold, baron van Ü(e)xküll was een Baltisch-Duitse auteur van geestelijke lectuur,

afkomstig uit het oude adellijke geslacht van Üexküll.

 

De laatste regel van elk couplet van onderstaand lied komt uit Ps. 87:7, in de Statenvertaling: ‘Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn.’

 

Het is nummer 380 in het Gemeinde-Gesangbuch ‘Singt von Jesus’

van de Bruderschaft der EvagenliumsChristen-Baptisten EBEN-EZER en de Mennoniten-Brüdergemeinde Harsewinkel

Nicht im lauten Beten, nicht im Sang

1. Nicht im lauten Beten, nicht im Sang,

auch nicht in der Predigt, Orgelklang,

auch nicht in den Heil’gen, hör es hier:

Alle meine Quellen sind in Dir!

 

2. Nicht in den Gefühlen, die ich hab,

auch nicht in den Freuden Deiner Gab,

laut in meinem Herzen tönt es hier:

Alle meine Quellen sind in Dir!

 

3. Alle meine Wünsche kennest Du,

alle meine Unruh stillest Du,

alle meine Sehnsucht sag ich Dir:

Alle meine Quellen sind in Dir!

 

4. O Du mein Geliebter, Du bist mein,

kann es auch im Himmel schöner sein,

wenn ich mit den Heil’gen jubilier’:

Alle meine Quellen sind in Dir!?

1. Niet in luid bidden, niet in zingen,

ook niet in preken of orgelklanken,

ook niet in de heiligen – hoor het:

‘Al mijn bronnen zijn in U!’

 

2. Niet in de gevoelens die ik heb,

ook niet in de vreugden van Uw gaven

– luid in mijn hart klinkt het:

‘Al mijn bronnen zijn in U!’

 

3. Al mijn wensen kent Gij,

al mijn onrust stilt Gij,

al mijn hunkering vertel ik U:

‘Al mijn bronnen zijn in U!’

 

4. O Gij mijn Liefste, Gij zijt mijne,

kan het in de hemel nog schoner zijn,

wanneer ik met de heiligen jubel:

‘Al mijn bronnen zijn in U!’?

bottom of page