top of page
Anker 1

William Cowper (1731-1800)

 


 William Cowper was een vriend van John Newton (1725-1807). Samen dichtten ze de Olney Hymns (1779).

De Nederlandse vertaling van dit lied is van de bekeerde Jood Meier Salomon Bromet uit Suriname (1839-1905).

O, dat mijn wandel nader zij

1. O, dat mijn wandel nader zij,

Met U, mijn dierb’re Heer’!

Geef dat Uw licht mij op mijn weg

Bestrale meer en meer.

 

2. Ik mis de zoete, zaal’ge vreugd

Die ik voorheen genoot;

Toen ik voor ’t eerst Uw’ liefde kon, [kende]

Toen was mijn blijdschap groot.

 

3. Ja, heerlijk was mijn heilgenot,

Vol vrede mijn gemoed,

Maar nu is ’t hart zoo koud voor U

En zonder liefdegloed!

 

4. O, Heil’ge Geest, schenk mij de kracht

Die ’t hart herleven doet;

Verdrijf de zonde door Uw macht

En reinig mijn gemoed.

 

5. Ruk weg elk’ afgod uit mijn hart,

Die U van mij verdreef,

Opdat ik wand’le in Uw licht

En enkel voor U leev’.

 

6. Zo zal mijn wandel nauwer zijn

Met U, mijn’ dierb’re Heer’;

Dan zal Uw licht mij op de weg

Verblijden meer en meer.

  

O for a closer walk with God

1. O for a closer walk with God,

A calm and heavenly frame;

A light to shine upon the road

That leads me to the Lamb.

 

2. Where is the blessedness I knew

When first I saw the Lord?

Where is the soul-refreshing view

Of Jesus and His word?

 

3. What peaceful hours I then enjoyed,

How sweet their memory still!

But now I find an aching void

The world can never fill.

 

4. Return, O holy Dove! return,

Sweet messenger of rest!

I hate the sins that made thee mourn,

And drove thee from my breast.

 

5. The dearest idol I have known,

Whate’er that idol be;

Help me to tear it from Thy throne,

And worship only Thee.

 

6. So shall my walk be close with God,

Calm and serene my frame;

So purer light shall mark the road

That leads me to the Lamb.

Anchor 1
bottom of page