top of page
Anker 1

 
Christien de Priester (1930-2012)God wil, naar Zijn welbehagen
 

Gods werk gaat door

 

1. God wil, naar Zijn welbehagen,

Zijn besluit van eeuwigheid,

Nog naar arme zondaars vragen,

Ook al is ’t een donk’re tijd.

 

2. Mensen, schuldig en verloren,

Roept Hij uit de duisternis,

Geeft Hij oren om te horen

’t Woord dat eeuwig zeker is!

 

3. Zo heeft God Zijn volk op aarde,

Ook al zijn de tijden bang.

’t Bloed van Christus houdt zijn waarde,

Redt Zijn volk van d’ ondergang.

 

4. Christus werd als Kind geboren

In een arme beestenstal,

Om de Zijnen, diep verloren,

Op te rapen uit hun val.

 

5. Hij zou door een weg van lijden,

Ja, van sterven aan het kruis,

Voor Zijn volk een plaats bereiden

In het hemels Vaderhuis.

 

6. ‘Heere, wil nog velen trekken

Uit de zwarte zondenacht.

Wil nog geest’lijk doden wekken,

Rukken uit des vijands macht!’

 

7. Door Zijn Geest zal God nog werken

In het hart van groot en klein,

’t Werk dat Hij begon versterken,

Tot Zijn kerk voltooid zal zijn!

 

bottom of page