top of page
Anker 1

John Wilbur Chapman (1859-1918)

John Wilbur Chapman was Amerikaans presbyteriaans predikant en evangelist.

Hij werkte samen met de bekende zanger Charles McCallon Alexander.

One day when heaven was filled

with His praises

1. One day when heaven was filled with His praises,

One day when sin was as black as could be,

Jesus came forth to be born of a virgin –

Dwelt amongst men, my example is He!

Chorus:

Living, He loved me; dying, He saved me;

Buried, He carried my sins far away!

Rising, He justified freely for ever;

One day He’s coming – O glorious day!

 

2. One day they led Him up Calvary’s mountain,

One day they nailed Him to die on the tree;

Suffering anguish, despised and rejected;

Bearing our sins, my Redeemer is He!

Chorus

 

3. One day they left Him alone in the garden,

One day He rested, from suffering free;

Angels came down o’er His tomb to keep vigil;

Hope of the hopeless, my Saviour is He!

Chorus

 

4. One day the grave could conceal Him no longer,

One day the stone rolled away from the door;

He had arisen, o’er death He had conquered;

Now is ascended, my Lord evermore!

Chorus

 

5. One day the trumpet will sound for His coming,

One day the skies with His glory will shine;

Wonderful day, His belovèd ones bringing;

Glorious Saviour, this Jesus is mine!

Chorus

Eens was de hemel vervuld

van Zijn glorie

1. Eens was de hemel vervuld van Zijn glorie,

Eens was de zonde zo zwart als de nacht;

Toen kwam Gods Zoon als de Heiland op aarde,

Die ons verzoening met God heeft gebracht.

 

Refrein:

Levend bracht redding Hij; stervend kocht Hij mij vrij;

Hij daald’ in ’t graf en begroef mijne schuld!

Opgestaan als Gods Zoon zit Hij op ’s Vaders troon;

En als Hij weerkomt, wordt alles vervuld!

 

2. Eens moest de Heiland op Golgotha lijden;

Wreed heeft men Hem daar genageld aan ’t kruis.

Hij stierf, mijn Goël, van God zelfs verlaten,

Plaats mij bereidend in ’t Vaderlijk Huis.

Refrein

 

4. Eens werd Zijn lichaam ten grave gedragen,

Maar week de steen voor Gods almacht opzij;

Toen stond Hij op, dood en graf overwinnend,

En voer ten hemel; mijn Redder is Hij!

Refrein

 

5. Eens komt Hij weer op ’t geklank der bazuinen,

Eens zal de lucht vol van heerlijkheid zijn.

Dag van verlossing! De Bruidegom nadert;

Zalig die ’t weet: deze Brui’gom is mijn!

Refrein

bottom of page