top of page
Anker 1

Johannes Calvijn (1509-1564)

Sommige Psalmen heeft Calvijn zelf berijmd. Hieronder staan de vier eerste coupletten van Psalm 25.

A toy, Seigneur, ie leueray

1. A toy, Seigneur, ie leueray

Mon ame, pour aide auoir:

Ne permetz, que, comme esgaré,

le sois confuz de mon espoir.

Ne souffre, que mes ennemis,

Prennent esbatement en moy,

Me voyant en extreme esmoy,

Par la trop longue oppresse mis.

 

2. Ainsi sera en seureté

De toy iamais n’auoir refus,

Quiconque attent ta verité:

Mais l’inique sera confus.

Fay moy, Seigneur, considerer

Le chemin que ie dois tenir:

La voye, pour bien paruenir,

A te droictement honnorer.

 

3. Dirige moy, en la clarté

De ta tressaincte instruction:

Mon cœur en toy s’est arresté,

O Dieu de ma saluation.

De tous les biensfaicts anciens

Ne metz en oubly le long cours:

Comme as faict sur les tiens tousiours,

Enuers moy ta grace entretiens.

 

4. Les faultes, qu’ay faict contre toy,

Et tant d’offences effaceant,

O Dieu, pour ta bonté, de moy

Te souuienne, en me bien faisant.

En iustice et droict, le Seigneur,

Est du tout pur et impollut:

Pourtant, le chemin de salut

Il demonstrera au pecheur.

1. Tot U, Heere, zal ik

Mijn ziel opheffen om hulp te krijgen:

Sta niet toe dat ik, als verdwaald,

Beschaamd word in mijn hoop.

Laat niet toe dat mijn vijanden

Vermaak in mij hebben,

Als ze mij zien in uiterste beroering,

Door de te lange verdrukking.

 

2. Zo zal de zekerheid hebben

Van door U nooit afgewezen te worden,

Al wie Uw waarheid verwacht: 

Maar de ongerechtige zal beschaamd worden.

Doe mij, Heere, acht geven

Op de weg die ik moet aanhouden:

Het pad dat mij ertoe zal leiden

Om U op de rechte wijze te eren.

 

3. Leid mij in de helderheid

Van Uw zeer heilige onderwijs:

Mijn hart heeft zich in U stilgehouden,

O God van mijn heil.

Vergeet de lange duur van

Alle oude weldaden niet:

Zoals U altijd met de Uwen hebt gedaan,

Bestendig Uw genade jegens mij.

 

4. De zonden die ik tegen U gedaan heb

En zoveel overtredingen, wis ze uit;

O God, om Uw goedheid, gedenk

Aan mij, door mij goed te doen.

In gerechtigheid en recht is de Heere

Geheel rein en onbevlekt;

Daarom zal Hij de weg der zaligheid

Aan de zondaar laten zien.

bottom of page