top of page
Anker 1

William Williams (1717-1791)

William Williams is de grootste dichter van Wales geweest.

Guide me, O thou great Jehovah!

 

Speak, I pray Thee, gentle Jesus!

In dit lied laat hij iemand aan het woord die verlangt

om de stem van de Heere Jezus te horen en verlost te worden van zijn twijfels.

1. Speak, I pray Thee, gentle Jesus!

O, how passing sweet Thy words,

Breathing o’er my troubled spirit

Peace which never earth affords.

All the world’s distracting voices,

All th’ enticing tones of ill,

At Thy accents mild, melodious,

Are subdued, and all is still.

 

2. Tell me Thou art mine, O Saviour,

Grant me an assurance clear;

Banish all my dark misgivings,

Still my doubting, calm my fear.

O, my soul within me yearneth

Now to hear Thy voice divine;

So shall grief be gone for ever,

And despair no more be mine.

 

 

 

1. Spreek, ik bid het U, tedere Jezus!

O, hoe alles overtreffend zoet zijn Uw woorden;

Over mijn benauwde geest ademen ze

Een vrede die de aarde nooit geeft.

Alle verwarrende stemmen van de wereld,

Alle verleidende klanken van het kwaad,

Worden gedempt door Uw stem,

Zo zacht en melodieus, en alles is stil.

 

2. Zeg mij dat Gij de mijne zijt, o Zaligmaker,

Schenk mij een heldere zekerheid;

Verdrijf al mijn sombere verdenkingen,

Stil mijn twijfel, kalmeer mijn vrees.

O, hoe hunkert mijn ziel in mijn binnenste,

Om nu Uw Goddelijke stem te horen;

Dan zal het verdriet voor eeuwig over zijn,

En de wanhoop niet langer mijn deel zijn.

bottom of page