top of page
Anker 1

Lam Gods, Dat zo onschuldig (Agnus Dei

 

Gebaseerd op een Duitse bewerking uit 1531 van het Latijnse Agnus Dei.

 

1. Lam Gods, Dat zo onschuldig,

zo moedig en geduldig,

aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,

verdienen niet mijn zonden

die striemen en die wonden?

Ja ’k weet dat Gij onschuldig zijt!

 

2. Niet Gij, neen, ik moest sterven

en ’s Vaders liefde derven

in eindeloze pijn!

Toen sloegt G’ op mij Uw ogen

in Godd’lijk mededogen,

en wildet mijn Verlosser zijn.

 

 

3. Gun dat ’k U dankbaar nader,

o Midd’laar bij den Vader.

Wat is Uw liefde groot!

Gij wildet mij hergeven

het eeuwig, hemels leven,

en stierf daartoe dien wreden dood.

 

4. O Godslam, nooit volprezen,

leer mij de zonde vrezen,

waarvoor Gij stierft aan ’t kruis!

Deel mij Uw zaal’gen vrede,

ja, deel m’ Uw hemel mede

en leid mij eens in ’t Vaderhuis.

bottom of page