top of page
Anker 1


Marie Feesche (1871-1950)

Marie Feesche werd geboren in Hannover als dochter van de uitgever Heinrich Feesche.

Ze schreef talrijke verhalen en gedichten. Haar gedichtenbundels verschenen in hoge oplagen en werden ook op postkaarten gedrukt.

Meinst du, es läge auf der Strasse deines Lebens

Der Stein auf dem Wege

 

Meinst du, es läge auf der Strasse deines Lebens

auch nur ein einz’ger Stein, ein behindernder, vergebens?

Er mag nun hässlich gross sein oder klein,

glaub‘ nur, da wo er liegt, da muss er sein;

gewiss nicht, um dein Weitergeh‘n zu hindern,

gewiss nicht, um dir Mut und Kraft zu mindern!

Nur darum legte in den ebnen Sand

des Weges ihn dir eine güt’ge Hand,

damit du dir den Stein recht sollst beschauen

und dann mit Gott in gläubigem Vertrauen

darüber reden sollst und sollst ihn fragen,

was er dir mit dem Hindernis will sagen.

Und bist du Gott an jedem Stein begegnet,

so hat dich jeder Stein genug gesegnet.

De steen op de weg

Denkt u dat er op de baan van uw leven

ook maar één hinderlijke steen tevergeefs ligt?

Of hij nu lelijk groot is of klein,

geloof slechts: daar waar hij ligt, daar moet hij zijn

zeker niet om uw voortgang te verhinderen,

zeker niet om uw moed en kracht te verminderen!

Alleen daarom legde een goede hand hem

voor u neer op het vlakke zand van de weg,

opdat u de steen goed zult beschouwen

en dan met God in gelovig vertrouwen

erover zult spreken en Hem zult vragen

wat Hij u met deze hindernis wil zeggen.

En hebt u God bij elke steen ontmoet,

dan heeft elke steen u genoeg gezegend.

bottom of page