top of page
Anker 1

 

William Samuel Warren Pond (1858-1919)

William Samuel Warren Pond (1858-1919) was klerk op het advocatenkantoor Chesterman’s in Bath, Engeland,

en behoorde tot een congregationalistische gemeente.

WSWPond1.jpg
WSWPond2.jpg

The blood of Christ, Thy spotless Lamb

1. The blood of Christ, Thy spotless Lamb,

O God, is all my plea;

Naught else could for my sin atone;

I have no merit of my own

Which I can bring to Thee.

 

2. No sacrifice save His who bore

My load upon the tree;

No other plea which lips could frame,

No other blood, no other name,

Accepted is for me.

 

3. Since Christ has entered by His blood

The holiest on high;

By that same hallowed blood-stained track,

Thou welcomest the wanderer back,

And biddest me draw nigh.

 

4. O wondrous cross! O precious blood!

O death by which I live!

The sinless One, for me made sin,

Doth now His wondrous heart within,

Eternal refuge give!

 

5. By that blest cross, that cleansing blood,

I know His power to save;

The merits of His work confessed,

I stand in Him completely blest,

A conqueror o’er the grave.

1. Het bloed van Christus, Uw vlekkeloze Lam,

O God, is mijn enige pleitgrond;

Niets anders kon mijn zonde verzoenen,

Ik heb geen verdienste van mijzelf

Die ik tot U kan brengen.

 

2. Geen offer behalve dat van Hem Die

Mijn last droeg aan het hout;

Geen andere pleitgrond kunnen lippen vormgeven,

Geen ander bloed, geen andere naam,

Wordt voor mij aanvaard.

 

3. Daar Christus is ingegaan door Zijn bloed

In het heiligdom daarboven,

Over diezelfde geheiligde, met bloed besprengde weg

Verwelkomt Gij de zwerver terug,

En nodigt mij nabij te komen.

 

O wonderbaar kruis! O dierbaar bloed!

O dood waardoor ik leef!

De Zondeloze, voor mij zonde gemaakt;

Nu biedt Zijn wonderbare hart vanbinnen

Een eeuwige schuilplaats!

 

5. Door dat gezegende kruis, dat reinigende bloed,

Ken ik Zijn kracht om te zaligen;

De verdiensten van Zijn werk erkennend,

Sta ik in Hem volkomen gezegend,

Als overwinnaar over het graf.

bottom of page