top of page
Anker 1

 

Rabanus Maurus/Hrabanus Magnentius Maurus (ca. 776-856)

 

Onderstaand Latijns lied is vermoedelijk van de Benedictijner monnik en aartsbisschop van Mainz.

Kom, Schepper-Geest, bezoek Uw kerk

Pinksterlied

 

1. Kom, Schepper-Geest, bezoek Uw kerk

Met al het heil van Christus’ werk!

Vervul Uw schepping, onze geest,

Met Gods genaad’ op ’t Pinksterfeest.

 

2. O Gij, Die in der waarheid heet

Vertrooster, Zalver, Parakleet,

Gij eeuwig verse Levensbron,

Gij ongeschapen Liefdeszon!

 

3. Bestraal, o zevenvuldig Licht,

De tempel Gods, door U gesticht.

En, Vinger van Gods rechterhand,

Bespreng de stam, door U geplant.

 

4. Van eeuw tot eeuw Beloft’ en Tolk

Des Vaders aan Zijn kerk en volk!

Verkregen Gaaf, verworven Loon

Van d’ aan het kruis geslagen Zoon!

 

5. Laaf met Uw regens ons gemoed!

Stort in onz’ aad’ren Uwe gloed!

Wie naar Uw komst en roering smacht,

Ontvangt in d’ onmacht hemelkracht.

 

6. Loopt als een stroom de vijand aan,

O, hef Gij Zelf omhoog de vaan!

’t Zal waarheid zijn, waar Gij ons leidt

En vreugd’ en vreed’ in eeuwigheid.

 

7. Leer ons de zaal’ge Vadernaam

Uitroepen met de Zoon tezaâm,

En met U Zelf, in ’t Godsbestaan

Van Beiden eeuwig uitgegaan.

Amen.

 

 

1. Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia,

Quae tu creasti pectora.

 

2. Qui diceris Paraclitus,

Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas

Et spiritalis unctio.

 

3. Tu septiformis munere,

Digitus Paternae dexterae

Tu rite promissum Patris

Sermone ditans guttura.

 

5. Accende lumen sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis,

Virtute firmans perpeti.

 

6. Hostem repellas longius

Pacemque dones protinus,

Ductore sic te praevio,

Vitemus omne noxium.

 

7. Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium,

Te utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

Amen.

 

bottom of page