Dicht bij Jezus, bij de Heiland

De dichter is A. van Atten. Het is goed mogelijk dat hiermee Anton van Atten (1901-1976) wordt bedoeld, die (op grond van artikel 8 van de Dordtse Kerkorde) wegens bijzondere gaven als predikant in de Gereformeerde Kerk werd bevestigd. Hij was auteur van jeugdboeken. In de Tweede Wereldoorlog hielp hij onderduikers en stimuleerde hij het kerkelijke verzet. Hij was een van de productiefste verzetsdichters en medewerker aan het illegale blad Bulletin. Hij schreef onder de pseudoniemen Hein van Oranje en Jan Hollander.

Dicht bij Jezus, bij de Heiland,

Bij de Heer’ is ’t altijd goed;

O, laat Hem maar voor u zorgen,

Hij weet wat gij hebben moet.

Of Hij vreugde zendt of rouwe,

Of Hij ’t zure geeft of ’t zoet,

Blijf maar dicht bij Jezus leven,

Dicht bij Jezus is het goed.

 

Dicht bij Jezus, wordt uw lijden

Wordt uw smart, uw druk verlicht;

’t Hoofd gebogen onder zorgen,

Wordt door Jezus opgericht.

Jezus, als de goede Herder,

Die Zijn schapen trouw’lijk hoedt,

Jezus zal u veilig leiden,

Jezus leidt u altijd goed!

 

Dicht bij Jezus is het rustig;

Stormt het op uw levenszee,

O, vlucht dan naar Jezus henen,

Want bij Jezus vindt ge vreê.

Als uw ziel is fel bewogen,

Als het in uw harte woedt,

Ga dan biddend naar uw Jezus,

Want bij Jezus is het goed!

 

Dicht bij Jezus! In Zijn armen

Troost Hij Zijn beangstigd kind;

’t Is bij Jezus dat het bange,

’t Moede hart weer ruste vindt.

Afgetobden, moegeplaagden

Krijgen weer bij Jezus moed;

Die bij Jezus leven, juichen:

’Dicht bij Jezus is het goed!’

© 2016 by Ruth Pieterman (RuthInterpres)