top of page
Anker 1


Arthur Tappan Pierson (1837-1911)

Deze hymne is van Arthur Tappan Pierson (1837-1911), Amerikaans presbyteriaans predikant, zendeling en auteur. 

Spurgeon vroeg Pierson hem te vervangen in de Metropolitan Tabernacle toen hij door nierziekte niet in staat was te preken.

Na Spurgeons onverwachte dood vroeg de gemeente Pierson om te blijven, wat hij voor nog twee jaar deed.

 

Een Duitse berijmde vertaling heeft als eerste regel: 

Einst war ich ganz in Sünden tot!

Once I was dead in sin

1. Once I was dead in sin,

And hope within me died;

But now I’m dead to sin—

With Jesus crucified.

 

Refrain:

And can it be that “He loved me,

And gave Himself for me”?

And can it be that “He loved me,

And gave Himself for me”?

 

2. Oh height I can not reach,

Oh depth I can not sound,

Oh love, O boundless love,

In my Redeemer found.

Refrain

 

3. Oh cold, ungrateful heart

That can from Jesus turn,

When living fires of love

Should on His altar burn.

Refrain

 

4. I live—and yet, not I,

But Christ that lives in me;

Who from the law of sin

And death hath made me free.

Refrain

1. Eens was ik dood in de zonde,

En de hoop stierf in mijn binnenste;

Maar nu ben ik dood voor de zonde –

Met Jezus gekruisigd.

 

Refrein:

En kan het zijn dat ‘Hij mij heeft liefgehad

En Zichzelf voor mij overgegeven heeft’?

En kan het zijn dat ‘Hij mij heeft liefgehad

En Zichzelf voor mij overgegeven heeft’? [Gal. 2:20]

 

2. O hoogte die ik niet kan bereiken,

O diepte die ik niet kan peilen,

O liefde, o grenzeloze liefde,

Die in mijn Verlosser gevonden wordt.

Refrein

 

3. O koud, ondankbaar hart,

Dat zich van Jezus kan afkeren,

Terwijl levende vuren van liefde

Op Zijn altaar moesten branden.

Refrein

 

4. Ik leef – en toch is het niet ik,

Maar Christus Die in mij leeft;

Die mij van de wet der zonde

en des doods heeft vrijgemaakt.

Refrein

bottom of page