top of page
Anker 1

William Freeman Lloyd (1791-1853)

 

My times are in Thy hand

1. My times are in Thy hand;

My God, I wish them there;

My life, my friends, my soul I leave

Entirely to Thy care.

 

2. My times are in Thy hand;

Whatever they may be,

Pleasing or painful, dark or bright,

As best may seem to Thee.

 

3. My times are in Thy hand;

Why should I doubt or fear?

A Father’s hand will never cause

His child a needless tear.

 

4. My times are in Thy hand,

Jesus, the Crucified;

Those hands my cruel sins had pierced

Are now my guard and guide.

 

5. My times are in Thy hand,

Jesus, my Advocate;

Nor shall Thine hand be stretched in vain,

For me to supplicate.

 

6. My times are in Thy hand;

I’ll always trust in Thee;

And, after death, at Thy right hand

I shall for ever be.

1. Mijn tijden zijn in Uw hand;

Mijn God, ik wens dat ze daar zijn;

Mijn leven, mijn vrienden, mijn ziel laat ik

Geheel over aan Uw zorg.

 

2. Mijn tijden zijn in Uw hand;

Hoe ze ook mogen zijn,

Aangenaam of pijnlijk, donker of stralend,

Zoals U het beste lijkt.

 

3. Mijn tijden zijn in Uw hand;

Waarom zou ik twijfelen of vrezen?

De hand van een Vader zal nooit reden geven

Tot één onnodige traan bij Zijn kind.

 

4. Mijn tijden zijn in Uw hand,

Jezus, de Gekruisigde;

De handen die mijn wrede zonden doorboorden,

Zijn nu mijn behoeder en gids.

 

5. Mijn tijden zijn in Uw hand,

Jezus, mijn Voorspraak;

Ook zal Uw hand niet vergeefs uitgestrekt zijn

Om voor mij te pleiten.

 

6. Mijn tijden zijn in Uw hand;

Ik zal altijd op U vertrouwen;

En na de dood zal ik voor eeuwig

Aan Uw rechterhand zijn.

bottom of page