top of page
Anker 1


Pieter Dinus Kuiper (1900-1966)
 

Pieter Dinus Kuiper  was gereformeerde predikant.

Dit lied wordt gezongen op de melodie Eventide van W.H. Monk (1823-1889).

Genadig Heer’, Die al mijn zwakheid weet

 

 

1. Genadig Heer’, Die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op Uw vrijspraak wacht,

maar troost mij met Uw woord: ‘Het is volbracht.’

 

2. Gij hebt mij, Heer’, geroepen aan Uw dis,

het heilig feest van Uw gedachtenis;

schenk mij Uw Geest, opdat ik U ontmoet

in ’t teken van Uw lichaam en Uw bloed.

 

3. Gij, Die voor armen rijkdom hebt bereid,

voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie hoe naar U zich mijn verlangen wendt

en leid mij Zelf, Heer’, tot Uw sacrament.

 

 

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,

waar is de bron waaruit ik drinken moet?

Gij, Heer’, alleen kunt mijn genezing zijn;

voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn.

 

5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood

en neem de beker, die Gij Zelf mij boodt,

hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij!

Berg m’ in Uw liefde, Heer’, en zegen mij.

 

6. U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, Uw leven daalde in mij neer;

in Uw gemeenschap wil ik blijven, Heer’.

​​

bottom of page