top of page
Anker 1


Negro Spirituals

(Jubilee Songs, p. 180 en 213, Jubilee-zangen, nr. 17 en 53)
 

De  ‘Jubilee Songs’ werden ten gehore gebracht door de ‘Jubilee Singers’, een koor in Amerika dat bestond uit twee kwartetten en een pianiste. Allen waren vrijgemaakte slaven, studenten van de in 1866 opgerichte Fisk University voor voormalige slaven in Nashville, Tennessee. Dirigent George Leonard White was de enige blanke. 
Het koor werd in het leven geroepen om geld op te halen voor de universiteit en het repertoire bestond bijna alleen uit negrospirituals. De Jubilee Singers reisden in 1871/72 door Amerika. In 1872 zongen ze op het World Peace Festival in Boston en aan het einde van het jaar nodigde President Ulysses S. Grant hen uit voor een uitvoering in het WItte Huis.
In 1873 groeide de groep uit tot elf leden en maakte een tour naar Europa. In Londen had het koor o.a. ontmoetingen met koningin Victoria en de premier en zong het verschillende keren bij C.H. Spurgeon in de Tabernakel (aan het begin van een zondagse dienst en tijdens twee concerten).

De ‘Fisk Jubilee Singers’ bestaan nog steeds.

Het was voor slaven ten strengste verboden om te leren lezen en schrijven. Reeds vóór het einde van de eerste zes maanden van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) werden scholen opgericht, in hutten, legertenten, blokhutkerkjes, leegstaande slavenverkoophuizen en de openlucht. Oude mensen oefenden zich samen met hun kleinkinderen in hetzelfde spelboekje. Uiteindelijk kwamen ruim vier miljoen slaven in het Zuiden vrij.
 

Bron: The Jubilee Singers, and their campaign for twenty thousand dollars, 1873, by G.D. Pike
De geschiedenis van de Jubilee-zangers met hunne liederen, 1877, vertaald door C.S. Adama van Scheltema

Give me Jesus

1. O when I come to die,
O when I come to die,
O when I
come to die –
Give me Jesus.

ChorusGive me Jesus, give me Jesus,

You may have all this world,

Give me Jesus.

2. In the morning when I rise,
In the morning when I rise,
In the morning when I rise 
Give me Jesus.

ChorusGive me Jesus ...

3. Dark midnight was my cry,
Dark midnight was my cry,
Dark midnight was my cry 
Give me Jesus.

ChorusGive me Jesus ...

4. I heard the mourner say,

I heard the mourner say,

I heard the mourner say –
Give me Jesus.

ChorusGive me Jesus ...

Geef mij Jezus

1. Eens als mijn sterfuur slaat,

Eens als mijn sterfuur slaat,

Eens als mijn sterfuur slaat –

Laat mij Jezus.

Koor. Laat mij Jezus, laat mij Jezus;

Ik laat u ’t goed der aard,

Laat mij Jezus!

 

2. Als het morgenlicht daagt,

Als het morgenlicht daagt,

Als het morgenlicht daagt –

Laat mij Jezus.

Koor. Laat mij Jezus ...

3. In den nacht roept mijn hart,

In den nacht roept mijn hart,

In den nacht roept mijn hart –

Laat mij Jezus.

Koor. Laat mij Jezus ...

4. Al wie rouwt, zeg met mij,

Al wie rouwt, zeg met mij,

Al wie rouwt, zeg met mij –

Laat mij Jezus

Koor. Laat mij Jezus ...

Letterlijke vertaling:

1. O, als ik kom te sterven,

o, als ik kom te sterven,

o, als ik kom te sterven,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus;

u mag deze hele wereld hebben,

geef mij Jezus.

 

2. In de morgen als ik opsta,

in de morgen als ik opsta,

in de morgen als ik opsta,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus;

u mag deze hele wereld hebben,

geef mij Jezus.

 

3. In de donkere middernacht was mijn roep,

in de donkere middernacht was mijn roep,

in de donkere middernacht was mijn roep:

geef mij Jezus,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus;

u mag deze hele wereld hebben,

geef mij Jezus.

 

4. Ik hoorde de treurende zeggen,

ik hoorde de treurende zeggen,

ik hoorde de treurende zeggen:

geef mij Jezus,

geef mij Jezus,

geef mij Jezus;

u mag deze hele wereld hebben,

geef mij Jezus.

Anchor 1

Mrs. Brown van Nasvhille, voorheen zelf slavin, aan wie onderstaand lied te danken is, vertelde dat ze als kind het zo vaak door haar vader had horen zingen dat het zich in haar geheugen geprent had. Zo dikwijls hij gegeseld was, ging de wreed mishandelde op een blok bij zijn hut zitten en daar, terwijl hem de tranen over de wangen liepen, zong hij deze eenvoudige woorden met zoveel geloofsweemoed, dat niemand hem zonder aandoening kon horen en soms zelfs zijn beulen erdoor bewogen werden.

I’m troubled in mind

Chorus. I’m troubled, I’m troubled, I’m troubled in mind,
If Jesus don’t help me, I surely will die.

1. O Jesus, my Saviour, on Thee I’ll depend,

When troubles are near me, You’ll be my true Friend.

Chorus. I’m troubled ...

2. When ladened with troubles and burdened with grief,
To Jesus in secret I’ll go for relief.

Chorus. I’m troubled ...

3. In dark days of bondage to Jesus I prayed,
To help me to bear it, and He gave me His aid.

Chorus. I’m troubled ...

’k Ben benauwd van geest

Koor. ’k Ben benauwd, ’k ben benauwd, ’k ben benauwd van geest,

Als mij Jezus niet steunt, is mijn dood nabij.

 

1. O Heer’ Jezus, ontferm U, wees Gij, Heer’, mijn steun;

Als ’k in angst ben, zijt Gij het op Wie ik leun.

Koor. ’k Ben benauwd ...

 

2. Als mij smart overmant en mijn kracht vergaat,

Is mijn Heiland mijn Sterkte, mijn Schild en Raad,

Koor. ’k Ben benauwd ...

 

3. In mijn banden en nacht klom mijn beê tot Hem,

En mijn Herder gaf troost mij; ik ken Zijn stem.

Koor. ’k Ben benauwd ...

bottom of page