top of page
Anker 1

Dr. James Edwin Orr (1912- 1987)

Dr. James Edwin Orr (1912- 1987) werd geboren in Ierland en behaalde doctoraten in Europa, Azië, Afrika en Amerika. Hij bezocht ca. 150 landen en is een autoriteit als het gaat om de geschiedenis van opwekkingen wereldwijd. In 1936, in het stadje Ngaruawahia in Nieuw-Zeeland, maakte hij een tijd van herleving mee op een conventie. Tijdens zijn laatste toespraak zongen vier Maori-meisjes het afscheidslied ‘Po ata rau’ (in de Maori-taal). Vervolgens schreef hij zelf een hymne, ‘Search me, O God, and know my heart today’, op de melodie van dat lied (deze melodie, Swiss Cradle Song, werd in 1913 door W.H. Paling and Co. in Australië gepubliceerd als een pianovariatie, waar later Maoriwoorden op zijn gezet). Zijn hymne is erg bekend geworden en nr. 541 in de Johannes de Heerbundel geeft een Nederlandse vertaling.

 

Voor meer info: Dr. J. Edwin Orr, All your need (1936), en My All, His All (1989)

Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer’

1. Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer’;

Beproef m’ en zie wat niet is tot Uw eer.

Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij,

Leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer’, maak mij vrij!

 

2. O Heer’, heb dank, ’k mag toch de Uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam;

’k Wil leven, Heer’, tot eer van Uwe Naam.

 

3. Zie, Heer’, hier ben ik, maak me een vat voor U;

Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.

Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij;

’k Wil in U blijven, Heer’, blijf Gij in mij.

 

4. O, Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij:

Schenk een herleving en begin bij mij.

Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,

Wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Search me, O God, and know my heart today

1. Search me, O God, and know my heart today,

Try me, O Saviour, know my thoughts, I pray;

See if there be some wicked way in me,

Cleanse me from every sin and set me free.

 

2. I pray Thee, Lord, to cleanse me now from sin,

Fulfill Thy promise: make me pure within;

Fill me with fire where once I burned with shame,

Grant my desire to magnify Thy name.

 

3. Lord, take my life and make it all Thine own,

I want to spend it serving Thee alone;

Take all my will, my passion, self and pride,

I now surrender, Lord, in me abide.

 

4. O Holy Ghost, revival comes from Thee!

Send a revival, start the work in me!

Thy Word declares Thou wilt supply our need,

For blessing now, O Lord, I humbly plead.

bottom of page