top of page
Anker 1

Ambrosius (340-397)

Splendor paternae gloriae (Morgenlied)

1. Splendor paternae gloriae,

de luce lucem proferens,

lux lucis et fons luminis,

dies dierum inluminans,

 

2. Verusque sol, inlabere,

micans nitore perpeti;

jubarque Sancti Spiritus

infunde nostris sensibus.

 

3. Votis vocemus et Patrem

– Patrem perennis gloriae,

Patrem potentis gloriae –

culpam releget lubricam,

 

4. Informet actus strenuos,

dentem retundat invidi,

casus secundet asperos,

donet gerendi gratiam;

 

5. Mentem gubernet et regat

casto fideli corpore;

fides calore ferveat,

fraudis venena nesciat.

 

6. Christusque nobis sit cibus,

potusque noster sit fides;

laeti bibamus sobriam

ebrietatem Spiritus.

 

7. Laetus dies hic transeat,

pudor sit ut diluculum,

fides sicut meridies,

crepusculum mens nesciat.

 

8. Aurora cursus provehit,

aurora totus prodeat;

in Patre totus Filius,

et totus in Verbo Pater.

Amen.

1. O Glans van ’s Vaders heerlijkheid,

o Licht geboren uit Licht;

o Licht van licht en Fontein van licht,

o verlichtende Dag der dagen,

 

2. O waarachtige Zon, daal in,

stralend met eindeloze gloed;

stort de lichtglans van de Heilige Geest

diep in onze zinnen.

 

3. Ook de Vader roepen wij in onze gebeden aan

– Vader van eeuwigdurende heerlijkheid,

Vader van machtige heerlijkheid –

mag Hij de glibberige zonde uitbannen,

 

4. Mag Hij onze daden vaardig maken,

de tand van de jaloerse afstompen,

moeitevolle gevallen ten goede veranderen,

ons genade geven om te handelen;

 

5. Mag Hij ons verstand besturen en regeren,

ons lichaam getrouw en kuis bewaren;

mag het geloof van hitte gloeien

en het vergif van bedrog niet kennen.

 

6. Mag Christus ons tot voedsel zijn,

en het geloof onze drank zijn;

mogen wij de nuchtere vrolijkheid

van de dronkenschap met de Geest drinken.

 

7. Mag deze dag vrolijk voorbijgaan,

onze reinheid zijn als het morgenrood,

ons geloof zijn als de middag,

ons gemoed geen schemering kennen.

 

8. De dageraad begint aan zijn loop,

de dageraad komt geheel tevoorschijn;

in de Vader is de gehele Zoon,

en in het Woord is de gehele Vader.

Amen.

bottom of page