top of page
Anker 1

Wees getroost in ieder lot

Uit: Zangbundel, Johannes de Heer, 1978, naar Duitse woorden van A. Warns

1. Wees getroost in ieder lot,

Klaag uw nood alleen aan God.

Leer vertrouwen, stil te zijn;

Hij verlost uit angst en pijn.

 

2. Wees getroost, hoe droef de dag

Ook bij d’ aanvang schijnen mag.

Vraag niet waarom God iets deed;

Dank Hem zwijgend in uw leed.

 

3. Dringt de vijand op u aan,

Drukt de last u onder ’t gaan,

Ziet gij nergens uitkomst meer?
Blijf volharden tot Gods eer.

 

4. Vindt gij op de weg naar huis

Veel beproeving, menig kruis;

Wijk niet af van ’t rechte spoor,

Volg slechts Jezus; Hij gaat voor!

 

5. Zalig hij die hier op aard’

In ’t geloof op Jezus staart,

En geleid wordt door Zijn hand

Naar het eeuwig vaderland.

bottom of page