top of page
Anker 1


Willem Sluiter (1627-1673)
 

Het leven Christi is

De navolging Christi

 

1. Het leven Christi is

een weg, een rechte baan

voor die niet willen mis

en buiten spore gaan.

En ied’re daad van Hem

ons tot een lesse strekt,

zowel als Zijne stem,

waar Hij ons mede trekt.

 

2. ‘Ik ben des werelds licht’,

spreekt Hij, ‘die Mij volgt na

en zijne wegen richt,

gelijk Ik vóór hem ga,

die zal in duisternis

niet wand’len immer, maar

zal hebben voor gewis

het licht des hemels klaar.’

 

3. ‘Neemt op Mijn juk met lust

en leer ootmoed van Mij,

opdat uw ziel gerust

en weltevreden zij.

Mijn juk is zacht en zoet

en Mijne last is licht

voor hem die zijn gemoed

gewillig daartoe richt.’

 

4. O Jezus, mijne Heer’!

Ik bid en smeek dat Gij

wilt alle dagen meer

en meerder trekken mij!

Opdat ik loop met U

en wandele voortaan

de rechte wegen nu,

die Gij zijt voorgegaan.

bottom of page