top of page
Anker 1


Cecil Frances Alexander (1818-1895)

Cecil Frances' meisjesnaam was Humphreys, de tweede dochter van Major John Humphreys, Miltown House, county Tyrone, Ierland. Als klein meisje schreef ze gedichtjes in haar schooldagboek. Ze trouwde in 1850 met William Alexander, D.D., bisschop van Derry en Raphoe en later aartsbisschop van heel Ierland. Ze toonde haar zorg voor minder bedeelden door elke dag vele mijlen te reizen om zieken en armen te bezoeken en hen te voorzien van eten, warme kleding en medicijnen. Ook stichtten zij en haar zus een dovenschool. Ze schreef bijna 400 liederen en gedichten, met name voor kinderen.

There is a green hill far away

1. There is a green hill far away,
Outside a city wall,
Where the dear Lord was crucified,
Who died to save us all.

2. We may not know, we cannot tell
What pains He had to bear;
But we believe it was for us
He hung and suffered there.

3. He died that we might be forgiven,
He died to make us good,
That we might go at last to heaven,
Saved by His precious blood.

4. There was no other good enough
To pay the price of sin;
He only could unlock the gate
Of heaven, and let us in.

5. O dearly, dearly has He loved,
And we must love Him too,
And trust in His redeeming blood,
And try His works to do.

Er is een heuvel, ver van hier

1. Er is een heuvel, ver van hier,

Bekend bij jong en oud,

Waar eens de Heer’ gekruisigd werd,

Die stierf voor ons behoud.

 

2. Wij weten niet, beseffen niet

De smart die Hij daar leed;

Maar wij geloven: onze schuld

Was ’t, die Hem lijden deed.

 

3. Zijn dood kocht ons vergiffenis

En vrede voor ’t gemoed;

Hij brengt ons in de hemel eens,

Gered door ’t kostbaar bloed.

 

4. Slechts Hij was waardig om Zichzelf

Te geven als rantsoen;

Geen ander ook kan ons de poort

Des hemels opendoen.

 

5. Ja, teder, teder mint Hij ons!

O, min ook Hem daarvoor!

Vertrouw op Zijn verlossingskracht

En volg dan in Zijn spoor!

bottom of page