top of page
Anker 1

Karl Heinrich von Bogatzky (1690-1774) 

Karl Heinrich von Bogatzky (1690-1774) was een piëtistische auteur van stichtelijke boeken en dichter van geestelijke liederen. Als kind was hij al veel met het christelijk geloof bezig en op 14-jarige leeftijd las hij tijdens een ziekte van drie maanden de hele Bijbel door. In 1713 ging hij rechten studeren. Een bezoek aan August Hermann Francke in Halle in 1714 was voor zijn ziel tot eeuwige zegen. Toen hij in 1715 aan het graf van zijn moeder stond, besloot hij, tegen de wil van zijn vader, theologie te gaan studeren. Zijn vader verbrak het contact met hem. Vanwege zijn zwakke gezondheid kon hij geen predikant met een eigen gemeente worden. Hij werkte als persoonlijke zielzorger en prediker met name in adellijke kringen in Silezië, Bohemen en Saksen. In 1726 trouwde hij met zijn nicht Barbara von Felß, bij wie hij twee zonen kreeg. Na de dood van zijn vrouw in 1734 werden de jongens door vrienden grootgebracht. Hij verhuisde nog enkele keren naar een andere plaats en vanaf 1746 kreeg hij, als een volledig onbemiddeld man, vrij onderdak bij Francke in het weeshuis te Halle, waar hij in 1774 stierf.

Waak op, Gij Geest der oude helden

bottom of page