top of page
Anker 1

Veni, veni, Emmanuel – O kom, o kom, Immanuël

Dit Latijnse adventslied (mogelijk 12e eeuw) is een parafrase van de zeven ‘O-antifonen’ (beurtzangen) uit de middeleeuwse Latijnse liturgie voor de vespergetijden (avondgebedsdiensten) gedurende de week voorafgaand aan Kerst (17-23 december). Daarin wordt de Heere Jezus steeds met een andere oudtestamentische titel aangeroepen, voorafgegaan door ‘O’. Deze beurtzangen gaan in elk geval terug tot de 9e eeuw en waren waarschijnlijk al eerder in gebruik.

In de antifonen staat de Naam Immanuël als laatste (dus precies andersom dan in dit lied). Wanneer de titels in omgekeerde volgorde worden gezet, vormen ze een acrostichon: Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix (‘virgula’ in het lied), Adonai, Sapientia. ERO CRAS kan vrij vertaald worden als ‘Morgen zal Ik er zijn’ (de dag na het laatste antifoon is het 24 december).

Veni, veni, Emmanuel

1. Veni, veni, Emmanuel,

Captivum solve Israel,

Qui gemit in exsilio

Privatus Dei Filio.

 

Gaude, gaude! Emmanuel

Nascetur pro te, Israel.

 

2. Veni, O Sapientia,

Quae hic disponis omnia,

Veni, viam prudentiae

Ut doceas et gloriae.

 

3. Veni, veni, Adonai,

Qui populo in Sinai

Legem dedisti vertice,

In majestate gloriae.

 

4. Veni, O Jesse Virgula;

Ex hostis tuos ungula,

De specu tuos tartari

Educ et antro barathri.

 

5. Veni, Clavis Davidica;

Regna reclude caelica;

Fac iter tutum superum,

Et claude vias inferum.

 

6. Veni, veni, O Oriens

Solare nos ad veniens;

Noctis depelle nebulas

Dirasque noctis tenebras.

 

7. Veni, veni, Rex Gentium,

Veni, Redemptor omnium,

Ut salvas tuos famulos

Peccati sibi conscios.

O kom, o kom, Immanuël

1. O kom, o kom, Immanuël,

Verlos ’t gevangen Israël,

Dat zucht in zijn verbanningsoord;

O Zoon van God, Die naar ons hoort!

Verheug, verheug u, Israël!

Hij komt voor u: Immanuël!

 

2. O Wijsheid, kom, Die op ons blikt

En alle dingen hier beschikt.

Kom, leer ons met voorzichtigheid

De weg te gaan tot heerlijkheid.

 

3. O kom, o kom, Adonai,

Die aan Uw volk op Sinaï

Uw wet gaf uit Uw heerlijkheid;

Verschijn aan ons met majesteit.

 

4. O kom, Gij Wortel Isaï,

Verlos ons van de tirannie,

Van alle goden dezer eeuw,

O Herder, sla de helse leeuw.

 

5. O kom, Gij Sleutel Davids, kom

Ontsluit het hemels heiligdom;

En doe ons veilig binnengaan,

Maar niet voor eeuwig buitenstaan.

 

6. O kom, o kom, Gij Oriënt,

En maak Uw licht alom bekend;

Verdrijf wat nacht of nevel is,

Afschuwelijk door duisternis.

 

7. O kom, Koning der heidenen,

Verlosser van gebondenen,

Opdat Uw slaven zijn bevrijd

Van zondenschuld, hun bitterheid.

bottom of page