top of page
Anker 1

Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845)

F.A. Krummacher was Duits gereformeerd predikant en professor,

vader van de opwekkingsprediker Friedrich Wilhelm Krummacher.

 

De vertaling van dit lied is van Willem Arnoldus Dwars (1793-1862).

Het wordt gezongen op de melodie van Johann Crüger bij ‘Jesus, meine Zuversicht’ (‘Jezus is mijn toeverlaat’);

ook ‘Jesus lebt, mit ihm auch ich (‘Jezus leeft en ik met Hem’) van Christian Fürchtegott Gellert  staat op deze melodie.

Ene kudde zal ’t eens zijn

1. Ene kudde zal ’t eens zijn,

die één herdersstaf zal weiden.

Zwervers door een zandwoestijn,

welk een heildag blijft gij beiden!

Juicht, Hij komt, der herd’ren Hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

 

2. Wachter, is de dag nog ver?

’t Schemert over bos en velden.

’t Vriend’lijk licht der morgenster

schijnt de komst der zon te melden.

Op, vermoeiden, heft nu ’t hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

 

3. Kom, getrouwe Herder, kom!

Doe de dag uit nacht verrijzen,

breng ’t verdoolde schaap weêrom,

kom de veil’ge weg het wijzen!

Zwakke kudde, ken uw Hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

 

4. Zie , de neev’len gaan voorbij,

haast zal ’t volle zonlicht komen;

zie, de zoon der woestenij

knielt reeds bij de levensstromen,

baadt in ’t morgenrood zijn hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

 

5. Zie, hoe ’t graf zijn schoot ontsluit,

zelfs ruist Isrêls dor gebeente!

Roep de dag des Heeren uit,

snel Hem tegen, kruisgemeente!

Met de helm der hoop op ’t hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

 

6. Dag van Christus’ heerlijkheid,

rijs aan ’s hemels hoge tinnen!

Sprei alom uw majesteit,

kom de doodsnacht overwinnen!

Aardrijks einden, heft nu ’t hoofd:

Jezus houdt wat Hij belooft!

bottom of page