top of page
Anker 1

1. O God, Die mij hebt vrijgekocht

en door Uw bloed gered,

Die, wat de duivel ook vermocht,

mij voortleidt, tred voor tred.

Die trouw mij voorgaat op de weg,

al is mijn pad ook ruw,

o, wijs mij steeds de rechte weg,

maak mij een beeld van U.

 

Refrein:

Maak mij een beeld van U,

maak mij een beeld van U,

zo vol van ootmoed, liefde en trouw,

maak mij een beeld van U.

 

2. Want vol van zwakheid is mijn ziel,

Toch ben ’k door U gered;         

wanneer de strijd soms zwaar mij viel,

Gij hoordet mijn gebed.

Sterk, o mijn God, mij meer en meer,

ja, help en steun mij nu:

Leid aan Uw hand mij, trouwe Heer’,

maak mij een beeld van U.         

Refrein

 

3. Ja, Heer’, hervorm mij naar uw beeld,

’t is al wat mij bekoort;

gedoog niet dat de zonde leeft

In ’t hart dat U behoort.

Blijf met Uw liefde zo nabij,

dat ik de zonde schuw’;

dat steeds Uw wil de mijne zij

maak mij een beeld van U.         

Refrein

bottom of page