top of page
Anker 1

1. Als ’t niet gaat gelijk ik wil,

maak, o Heer’, mijn harte stil.

Laat mij ook in angst en strijd

weten, God, dat Gij er zijt.

 

2. Is het leed mij haast te zwaar,

laat mij voelen: ‘Gij zijt daar!’

Die in alle nood en pijn

meer dan elke vriend wil zijn.

 

3. Als verzoeking mij soms tart,

en in opstand is mijn hart,

geef dat ’k dan alleen begeer

dicht bij U te zijn, o Heer’!

 

4. Als ’t niet gaat gelijk ik wil,

maak, o God, mijn harte stil.

Laat, hoe moeilijk het ook schijn’,

Uw wil, Heer’, de mijne zijn.

bottom of page