top of page
Anker 1

Melodie: Psalm 128

1. Wie achter Mij wil komen

Verloochene zijn wil;

Het kruis moet opgenomen;

Hij volg' en zwijge stil.

Wie ’t leven wil behouden,

verliest wat hem bekoort,

Maar leven krijgt wie ’t opgeeft

Om Mij en om Mijn Woord.

2. Wat baat zou iemand vinden,

Als hij de wereld won,

Maar als zijn ziel versmachtte,

Ver van de Levensbron?

Wat zal een mens eens geven

Tot lossing van zijn ziel?

Er is geen eeuwig leven

Voor wie niet ’t al ontviel.

3. Wie zondaars wil verzwijgen

Mijn Woord van heil door ’t kruis,

Die schaamt de Zoon des mensen

Zich in Zijns Vaders huis.

Wie achter Mij wil komen,

Verloochene zijn wil;

Het kruis moet opgenomen;

Hij volg’en zwijge stil.

bottom of page