top of page

Uit: Liederen van het Leger des Heils

 

1. Klaag toch nimmer over wegen

Waarin God uw schreden leidt;

Twijfel nimmer! Heeft niet Jezus

Zijn genâ u toegezeid?

 

Refrein:

Ja, God is genoeg voor mij,

Wat mijn lot of weg ook zij;

Leidt naar Golgotha Hij henen,

Daar is genâ genoeg voor mij!

 

2. Klaag niet, als beproeving nadert;

Daarin spreekt tot u Gods stem,

Wil daarin opnieuw u tonen:

Daar is genâ genoeg in Hem!

Refrein.

 

3. Klaag toch niet, wanneer de wereld

Met verachting op u ziet;

Steun alleen op Zijn genade;

Zijn genâ begeeft u niet!

Refrein.

 

4. Denk eraan in nood en lijden:

Zijne kracht wordt slechts volbracht

Waar men, eigen zwakheid kennend,

Alles van genâ verwacht!

Refrein.

bottom of page