top of page
Anker 1

Als strahlend die Sonne der Gnade erschien

‘... durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,

in der uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe,

um denen zu leuchten,

die in Finsternis und Todesschatten sitzen,

um unsere Füsse auf den Weg des Friedens zu richten.

(Lukas 1:78-79)

Gnade

1. Als strahlend die Sonne der Gnade erschien,

mit Jesus dein Leben begann,

da hat Er dir all deine Sünden verziehn,

da nahm Er in Liebe – in Liebe – dich an.

Er trug deine Leiden, gekrönt ward sein Haupt

mit Dornen. – Es traf dich sein Blick,

da hat deine Seele dem Retter geglaubt

und sehnet sich nie mehr – nein, nie mehr – zurück.

War Trübsal im Leben und Kummer dein Teil,

hat heimlich das Herze geweint,

wie bitter das Leid auch, es ward dir zum Heil,

dein Herr hat das Beste – das Beste – gemeint.

Blick freudig nach oben, das Ziel ist so nah,

wo all die Erlösten am Thron.

Doch gröser, als was je dein Auge hier sah,

ist Jesus, der ewige – ewige – Sohn.

O Gnade, die suchte und fand,

o Gnade, die suchte und fand!

Sie trägt dich nach Hause ins himmlische Land,

ja Gnade, sie suchte und fand.

P.W.B.

‘... door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods,

met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;

om te verschijnen dengenen

die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods;

om onze voeten te richten op den weg des vredes.’

(Lukas 1:78-79)

Genade

1. Toen stralend de Zon der genade verscheen

en met Jezus uw leven begon,

Heeft Hij u al uw zonden afgenomen,

en uzelf in liefde – in liefde – aangenomen.

 

2. Hij droeg uw lijden, gekroond werd Zijn hoofd

met doornen. – Daar trof u Zijn blik;

toen heeft uwe ziele de Redder geloofd

en verlangde niet meer – nee, niet meer – terug.

 

3. Is tegenspoed in ’t leven en kommer uw deel,

heeft heimelijk uw harte geweend,

hoe bitter het leed ook, het wordt u tot heil,

uw Heer’ heeft er het beste – het beste – mee voor.

 

4. Blik vrolijk naar boven, het doel is zo na,

bij al de verlosten voor de troon.

Maar groter dan wat ook uw oog hier ooit zag,

is Jezus, de eeuwige – eeuwige – Zoon.

 

5. O genade, die zocht en die vond,

o genade, die zocht en die vond!

Zij draagt u naar huis in het hemelse land;

ja, genade, zij zocht en zij vond.

bottom of page