top of page

Ter gelegenheid van openbare geloofsbelijdenis

 

Volgen

1. Leer mij volgen, niet alleen

als het pad begaanbaar is;

Leer mij volgen, waar ook heen,

zelfs in pijn en droefenis.

 

2. Ook als Gij op wegen bracht

die ’k tevoren heel niet wist.

En vergeef mij als ik dacht:

Heeft mijn God zich niet vergist?

 

3. ’t Pad dat ’k gaan moet, is zo krom;

’k zou zo graag een rechte gaan.

Heere, ’k ben zo blind en dom;

doe mij toch Uw Woord verstaan!

 

4. ’t Woord, waarin Gij tot mij zegt:

‘Houd op Mij uw oog gericht;

Ik maak kromme wegen recht

en de duisternis tot licht.’

 

5. Heere Jezus, U toch ging

’t zwaarste en het diepste pad;

’k zie weer in verwondering

hoe Gij mij hebt liefgehad!

 

6. ’k Wil U volgen, o mijn God;

maak mij stil en houd mij klein.

Krom wordt recht, o zalig lot,

als ik straks bij U mag zijn...!

bottom of page