top of page
Anker 1


Nicolaas Beets (1814-1903)
 

Onderstaand lied is gemaakt door Nicolaas Beets, Nederlands auteur, dichter, predikant en hoogleraar.
Het is Jesaja 9:1-6 op rijm, met ook veel andere Bijbelgedeelten erin verwerkt.

In de bundel van Johannes de Heer is het nummer 593.

Daar is uit s werelds duist’re wolken

1. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
Een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken
En gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
De zwarte schaduw van de dood;
De nacht der zonde zal verdwijnen,
Genade spreidt haar morgenrood.

 

5. God lof! Een Kind is ons geboren,

Een Zoon gegeven, door Zijn kracht;

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar; Zijn daden

Zijn wond’ren van genade slechts:

Hij brengt der ziel met schuld beladen

Vergeving van de God des rechts.

bottom of page