top of page
Anker 1


Albert Midlane (1825-1909)

Himself He could not save

1. Himself He could not save,

He on the cross must die,

Or mercy could not come

To ruined sinners nigh;

Yes, Christ, the Son of God, must bleed,

That sinners might from sin be freed.

1. Zichzelf kon Hij niet verlossen,

Hij moest aan het kruis sterven,

Of de genade kon niet nabijkomen

Tot diepgevallen zondaars;

Ja, Christus, de Zoon van God, moest bloeden,

Opdat zondaars van de zonde bevrijd zouden worden.

 

bottom of page