top of page
Anker 1

Vol verwachting blijf ik uitzien

 

1. Vol verwachting blijf ik uitzien,

Tot die dag eens dagen zal,

Dat de Heiland op de wolken

Weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen,

Als mijn oog Hem schouwen mag,

En mijn oor Zijn stem zal horen,

Op die grote, blijde dag!

 

Refrein

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!

Eeuwig Hem ten eigendom.

‘Maranatha!’ blijv' ons wachtwoord:

‘Amen, ja, Heer’ Jezus, kom!’

 

2. Al de teek'nen onzer dagen

Zeggen mij: de komst genaakt

Van de Bruigom, Die Zijn liefste

Tot Zich roept en haar volmaakt.

O, hoe blijde zal ik wezen,

Op te trekken met die stoet,

Juichend, met ontelb’re zaal’gen,

Onze Bruigom tegemoet!

 

3. O, soms voel ’k een sterk verlangen,

Heimwee in mijn hart ontstaan;

’k Vraag mij af dan, dierb’re Heiland:

Zijt Gij reeds op weg gegaan?

Neen, het zal niet lang meer duren:

Hij verlangt nog meer dan wij.

‘Maranatha!’ blijve ’t wachtwoord

Voor een elk, maar ook voor mij.

bottom of page